سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
هر که بى محابا به مردمان آن گوید که نخواهند ، در باره‏اش آن گویند که ندانند . [نهج البلاغه]