سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
خداوند، ریختن خون (قربانی) و غذا دادن به مردم و یاری کردن دادخواهان را دوست دارد . [امام باقر علیه السلام]