سفارش تبلیغ
صبا
دوستى ورزیدن نیمى از خرد است . [نهج البلاغه]