سفارش تبلیغ
صبا
حسود را دوستی نیست . [امام علی علیه السلام]