زبان درنده‏اى است ، اگر واگذارندش بگزد . [نهج البلاغه]