سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
آنکه برای جز نزدیکانش گشاده رویی کند، حکیم نیست . [امام علی علیه السلام]