از اخلاق نادان، پاسخ دادن پیش از شنیدن است . [امام صادق علیه السلام]