سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
دوستی [با مردم]، نیمی از دین است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]