سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
طمعکار در بند خوارى گرفتار است . [نهج البلاغه]