سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران
آن که به بلایى سخت دچار است چندان به دعا نیاز ندارد تا بى بلایى که بلایش در انتظار است . [نهج البلاغه]