سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
دوستِ شریران، همچون مسافر دریاست که اگر از غرق شدن هم ایمن ماند، از ترسْ ایمن نیست . [امام علی علیه السلام]