سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
خوش خویی، محبّت به بار می آورد و دوستی رااستوار می کند . [امام علی علیه السلام]