سفارش تبلیغ
صبا
رخت بر بستن نزدیک است . [نهج البلاغه]